Chào mừng quý vị đến với website

trường Mầm non Phước Sang.

Trường Mầm non Phước Sang được thành lập theo quyết định số 27/2000/QĐ – BGDĐT ngày 20/7/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chức năng,nhiệm vụ của Trường Mầm non Phước Sang là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ  nhà trẻ (2 tuổi) đến trẻ  lớp lá (5 tuổi) theo Điều lệ Trường Mầm non và thuộc quyền quản lí của Phòng Giáo Dục Đào Tạo huyện Phú Giáo. Năm học 2022 – 2023 Trường Mầm non Phước Sang có 24 CB – GV – CNV ( gồm: 1 Hiệu Trưởng, 1 Phó hiệu trưởng, 13 giáo viên, 9 nhân viên).

Địa chỉ: Ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274 3990400. Địa chỉ: mail:mg-phuocsang@pg.sgdbinhduong.edu.vn Địa chỉ Website: http://mnphuocsang.pgdphugiao.edu.vn