Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4, 1-5.

Đăng ngày: 2023-04-26 11:04:54
Sửa ngày: 2023-04-26 11:04:54
Người đăng: mnphuocsang

Tên file: TCCB_TB-47_nghi-le-30.4-01.5-va-gio-To-Hung-Vuong-nam-2023_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.50 MB
Tải về


Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 AL), nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.