Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
306/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết tại các trường phổ thông trên địa bàn [...] Tải về
303/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn công tác pháp chế năm học 2019-2020 Tải về
297/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học từ năm học 2019-2020 Tải về
371/QĐ-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm học 2019-2020 Tải về
106/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 Tải về