Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
321/PGDĐT-TTr27/10/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoTriển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ Tải về
04,05,06,07/2021/TT-TTCP15/11/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông tư của Thanh tra chính phủ về lĩnh vực tiếp công dân, quy trình xử lý đơn khiếu nại, [...] Tải về
73/KH-PGDĐT25/10/2021Phòng GD & ĐT Phú Giáokế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 cho học sinh từ lớp 6-9 trong các trường [...] Tải về
67/KH-PGDĐT06/10/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch [...] Tải về
66/KH-PGDĐT06/10/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch công tác thi đua khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2021-2022 Tải về