THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 138/PGDĐT-GDMN Phú giáo ngày 11 tháng 05 năm 2022 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn hoạt động hè và tuyển sinh trẻ đầu năm học 2022-2023 Giáo dục Mầm non;

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban chỉ đạo Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường huyện Phú Giáo về việc thực hiện cuộc vận động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2022;

Trường Mầm non Phước Sang xin thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 như sau:

1/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:

– Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00

– Buổi chiều: Từ 14h đến 17h 00

Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 22/8/2022 ( hoặc tuyển sinh đến khi đủ số lượng trẻ),  trừ  thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Phước Sang

2/ Đối tượng tuyển sinh:

Trẻ sinh năm 2017 chỉ tiêu tuyển: 40 cháu ( 1 Lớp Lá )

Trẻ sinh năm 2018 chỉ tiêu tuyển: 60 cháu ( 2 Lớp Chồi )

Trẻ sinh năm 2019 chỉ tiêu tuyển: 50 cháu ( 2 Lớp Mầm )

Trẻ sinh năm 2019 chỉ tiêu tuyển: 25 cháu (1 Lớp Nhà trẻ )

3/ Hồ sơ tuyển sinh:

– Phiếu gọi nhập học dành cho trẻ 5 tuổi ( nộp tại trường trẻ đăng ký học);

– Đơn xin nhập học;

– Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

– Sổ hộ khẩu, hoặc sổ tạm trú; hoặc giấy xác nhận nơi cư trú (để đối chiếu);

– Bản phô tô sổ tiêm chủng cho trẻ.

Trường Mầm non Phước Sang xin trân trọng thông báo đến các bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường đăng ký đúng thời gian quy định./.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

        Nơi nhận:                                                                                        (đã kí)

  • Trung tâm VHTT xã Phước Sang;
  • Lưu: VT trường.

                                                                                                         Vũ Thị Lệ Hằng