THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Theo nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022 đã được duyệt tại phòng GDĐT Phú Giáo vào ngày 15 tháng 01 năm 2021;

Được sự đồng ý của lãnh đạo phòng giáo dục Phú Giáo về việc tuyển sinh năm học 2021 – 2022;

Trường Mầm non Phước Sang xin thông báo kế hoạch tiếp tục tuyển sinh năm học 2021 – 2022 như sau:

1/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:

Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021 ( trừ  thứ 7 và chủ nhật hàng tuần )

Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non Phước Sang

2/ Đối tượng tuyển sinh:

Trẻ sinh năm 2016 chỉ tiêu tuyển: 56 cháu ( Lớp Lá )

Trẻ sinh năm 2017 chỉ tiêu tuyển: 40 cháu ( Lớp Chồi )

Trẻ sinh năm 2018 chỉ tiêu tuyển: 40 cháu ( Lớp Mầm )

Trẻ sinh năm 2019 chỉ tiêu tuyển: 35 cháu ( Lớp Nhà trẻ )

3/ Hồ sơ tuyển sinh:

Bản sao giấy khai sinh

Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú

Đơn xin nhập học

Trường Mầm non Phước Sang xin trân trọng thông báo đến các bậc phụ huynh biết và đưa trẻ đến đăng ký đúng thời gian quy định./.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

        Nơi nhận:                                                                                        (đã kí)

  • Trung tâm VHTT xã Phước Sang; ( Đã ký )
  • Lưu: VT trường.

                                                                                                         Võ Thị Hồng Cúc