Tổng kết hội thi GVG-CDG cấp huyện năm học 2022 – 2023

Chiều ngày 10/4/2023 PGD tổ chức tổng kết hội thi GVG – CDG cấp huyện. Trường MN Phước Sang tham gia với 7 GV và 01 CD. Kết quả:
GV : 01 giải nhì, 01 giải 3, 01 giải khuyến khích
CD: 01 giải khuyến khích.
Sau đây là hình ảnh hoạt động:
z3966932609459_c8c0ee6269d6476636832774d98e31f7
Cô Nguyễn Thị Hoa – CD tham gia thi chế biến bữa ăn
z3966933166106_cb41248038a49e4eacf1e6d6317cb9a2
Bàn tiệc dự thi của cấp dưỡng
z4253804176794_78aaa8bbb927f99dd47e5f1200ac500f
GV Vũ Thị Y Bình – GV (thứ 2 bên trái) Đạt giải nhì hội thi
z4257556102501_5588dfa482fe157d5a7bf301368b23f6
Cô Nguyễn Thị Trúc Mai (Thứ 2 bên phải) đạt giải ba hội thi
z4253823741255_f4d9f998a91dcccf00dbdd8458d6c1fe
Cô Nguyễn Thị Hồng Tuyết – GV (đứng thú 3 bên trái) đạt giải khuyến khích
z4253823021148_24ad1f80575d39c5b365e259a24a1cee
Cô Nguyễn Thị Hoa – CD (đứng thứ 4 bên phải) đạt giải khuyến khích
z4253822367761_1109e5b951c5ea69f500d618fa1b50b1
GV – CD đạt giải chụp hình lưu niệm với BGH nhà trường.
z4253822349162_afc7108bcdf1734b128e8078a3c77855
BGH, GV, CD chụp hình lưu niệm với lãnh đạo PGD